A Zenetudományi Tanszék vezetője, Péteri Lóránt “Mad Day” and the “March of Bacchus”: Figaro in Mahler’s Third Symphony címmel írt tanulmánya bekerült a Routledge kiadó Handbook of Music Signification című kiadványába. A neves Routledge kiadó által idén megjelentetett kötet harminc esszéjét nemzetközileg elismert szakemberek írták, akik a zenei jelentés gazdag és összetett témáját mutatják be − több tudományterületet érintve. Péteri Lóránt írásában Mozart Figaro házassága című operájának és Mahler 3. szimfóniájának kapcsolatát vizsgálja. A könyvben Grabócz Márta zenetörténész és Veres Bálint esztéta egy-egy tanulmánya is szerepel.

Forrás: lfze.hu