Március 20-án Rajk Judit, az Egyházzene Tanszék oktatója a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház melletti templomban rendezett hangversenyt növendékeivel. A fellépők a Kora barokk liturgikus ének elnevezésű kurzus résztvevői voltak. Az esemény egyik különlegességét az jelentette, hogy nemcsak egyházzene- és énekszakos hallgatók mutatták meg hangjukat, hanem három muzikológus, egy karvezetés-zeneelmélet szakos és egy harsonás is. Műsorukon 17–18. századi vokális és hangszeres művek szerepeltek, az alkalmat kitűnő continuojátékával Pétery Dóra gazdagította.

A koncert kezdetén Kalász Nándor adott elő egy, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére szóló görögkatolikus éneket. A szöveghez kapcsolódó evangéliumi szakaszt az intézmény lelkésze, Donáth László olvasta fel a Szeretetház lakóiból álló közönségnek. Déri Antal orgona-előjátékát (J. S. Bach: C-dúr prelúdium, BWV 547/1) követően Ábrahám Dzsenifer, Varga László Dávid (azaz jómagam), Németh Kira és Déri Antal énekelt tételeket a Geistliches Lieder und Arien című sorozatból, amely részben J. S. Bachnak tulajdonítható. Fodor Ilka Borbála Pergolesi Stabat Materének altáriájával, az „Eja Mater”-rel okozott örömteli perceket, Antal pedig Bach „O Mensch, bewein dein Sünde gross” (BWV 622) szövegkezdetű korálelőjátékát is megszólaltatta orgonán. Németh Kira hegedűn, Pétery Dóra közreműködésével adta elő Tomaso Albinoni Trattenimenti Armonici (op. 6) című sorozatából az a-moll szonáta lassú nyitó- és gyors zárótételét, hangszerjátékával ráadásul néhány vokális tétel kíséretében is segédkezett. Utóbbiakat, valamint a hegedűszonátát ő maga ismertette.

Az esemény legszívmelengetőbb pillanata Alessandro Grandi Missus est Gabriel angelus kezdetű, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötődő motettájának megszólaltatása volt. A műről és annak liturgiai hátteréről Kis Lili osztott meg értékes gondolatokat a közönséggel. Március 25-én Jézus fogantatásának hírüladására emlékezünk, Grandi az erről szóló bibliai történetet dolgozta fel alkotásában. A motetta egy zenei értelemben stilizált párbeszéd az evangelista (Nándor), Gábriel arkangyal (Antal, Laci) és Mária (Borbála) között, az eseményeket az angyalok kórusa (Dzsenifer, Lili, Kira) kommentálja. A darab előadása amellett, hogy a liturgikus alkalom méltó megünneplésének bizonyult, és nem utolsósorban a közös éneklés örömével járt együtt, teret engedett az egyéni kibontakozásnak is. A hangverseny végén Bach C-dúr fúgáját (BWV 547/2) hallhattuk Antaltól.

A kellemes, meghitt közeg, a csapatmunka és a templomi muzsikálással járó felszabadultság számomra mint az utóbbi időben nem olyan sok zenei gyakorlattal rendelkező muzikológusnak kifejezetten hasznos tapasztalatot jelentett. A közel egyórás program nemcsak nekünk, fellépőknek nyújtott lélekemelő élményt, hanem bizonyára a Szeretetház idős lakóinak is örömökben gazdag, békés, nyugalmas perceket okozott.

Varga László Dávid

Tanáraink:
Rajk Judit és Pétery Dóra
Hallgatók:
Ábrahám Dzsenifer (Karvezetés-zeneelmélet)
Déri Antal (Egyházzene-orgona)
Fodor Ilka Borbála (Klasszikus ének)
Kalász Nándor (Klasszikus harsona)
Kis Lili Anna (Muzikológia)
Németh Kira (Muzikológia)
Varga László Dávid (Muzikológia)